Ejendomsmægler informationer

Til ejendomsmægler ifm. køb og salg

Sædvanligt oplysningsskema om grundejerforeningen, eventuelle restancer mm fremsendes til foreningens kasserer:

kasserer@nordbo-dragoer.dk

NB: Foreningen beregner sig (pr. 23-02-2022) et gebyr for besvarelsen på 800,- kr. 

Grundejerforeningskontingent

pr. 01-01-2021:

Grundejerforeningskontingent: 3.300,- kr. årl. Opkræves med 825,- kr. pr. kvt.: 1/1-1/4-1/7-1/10 (obligatorisk)

Asfaltprojektet:  686,- kr pr kv.  1/1-1/4-1/7-1/10
(det fulde restbeløb kan indfries til nærmeste kvt. Kontakt kasseren)

Ovenstående udgifter skal betales over PBS, og det er vigtigt at alle husejere tilmelder sig til PBS med debitorgruppe nr. 00001 samt PBS nr. 01719750 plus medlemsnummer der fås hos: kasserer@nordbo-dragoer.dk  Hvis man ikke tilmelder sig PBS vil der blive pålagt et gebyr på den til en hver tid gældende takst hos banken.

Referat fra Generalforsamling

Referater fra generalforsamlinger findes i foreningens intranet Borigo eller kan fremsendes ved henvendelse til kassereren. kasserer@nordbo-dragoer.dk  

Renovering af kloakker og ny asfalt i alle gårde i 2017 - Økonomi
Asfalt og kloakker i gårdene er nu renoveret og vil kunne holde i mange år. Renoveringen var nødvendig efter 40 år og udgiften fordeles ligeligt mellem bebyggelsens 153 huse. Arbejdet blev udført professionelt under overvågning af rådgivende ingeniørfirma Hartvig Consult.

Økonomi, – 
information fra formanden:

Vi er nu færdige med projekterne. Den samlede udgift blev inklusive renter, provisioner og gebyrer på kr. 3.440.000 inkl. moms. Det er ca. kr. 600.000 billigere end budgetteret, så det kan vi kun være tilfredse med. Kloakprojektet var billigere og vi har fået rabat hos asfaltfirmaet for den noget kaotiske udførsel.

Nu skal vi så indfri vores kredit i Sparekassen Sjælland. Udgiften per hus er afrundet kr. 22.500.

Den enkelte har nu 2 muligheder. Man kan vælge

1) senest 1.marts 2018 at indbetale kr. 22.500 til konto 0586 108405 i Sparekassen Sjælland med tydelig angivelse af navn og adresse, og så er man færdig med det eller

2) over grundejerforeningen afvikle gælden over 10 år med kvartalsvise ydelser på kr. 686 første gang 1.april 2018. Gælden forrentes med p.t 4%. Stiger renten, vil ydelsen også kunne ændre sig. Hvis man på et senere tidspunkt vil indfri sin andel, kan man det, men kun til udløbet af et kvartal.

Venlig hilsen
Carsten Brink
formand for Bestyrelsen

Hustegninger
Her findes et par af de originale hustegninger. Husene er oprindelig ens, men kan være spejlvendte i planløsningen og nogle er ændret  i tidens løb. Husene er bygget i perioden 1974-75

PS: Der er servitutter på hvad man må ændre ved husene!

Snit Gavl 1 40 

Hus Facader 1 100

Affaldssortering

I løbet af juni/juli 2022 vil den nye affaldssortering blive taget i brug i foreningen. Hver husstand vil få en affaldscontainer i sin have med 2 sorteringer samt en mindre rød boks til farligt affald. Resten af affaldet skal afleveres i en af de 3 fælles affaldsøer der findes for enden af Magleby Torv og Bylaugsvænget samt midt på vejen på Ålegårdsvænget (opføres inden ordningen tages i brug).

Beboer informationer

Generelle retningslinier
Bygningstegninger
Tegningerne er udarbejdet i forbindelse med et forslag i 2014 og viser mulighederne for lovlige ændringer ved husene. Tegningsnumrene i ‘Generelle retningslinier’ refererer til dette katalog:

Designkatalog rev

 

 

Borigo - foreningens lukkede intranet - VEJLEDNING.

Foreningens medlemmer kan få adgang til vores lokale intranet der hedder Borigo.
Det er et lukket intranet, hvor man kan finde oplysninger og udveksle kommentarer m.m. Systemet er beskyttet med login og kan ikke ses af uvedkommende. Det er gratis og formes af beboerne selv med en administrator fra bestyrelsen.
Borigo er rigtig smart, en nem måde at kommunikere på, og alle nye beboere opfordres til at tilmelde sig.
Flere fra samme husstand kan være tilmeldt, blot man har forskellige e-mail adr.
Ansøgere skal godkendes af administrator.

Venligst kontakt administrator Per Faldborg Olesen, e-mail hjemmeside@nordbo-dragoer.dk mobil 21660692 for at blive oprettet som bruger.

Belysning på fællesarealer - FEJLMELDING

Ved manglende lys på fællesarealerne,  bedes man skrive en mail til:

belysning@nordbo-dragoer.dk

– og oplyse gade og nærmeste husnummer for den defekte lygte. Mailen sendes direkte til dem der står for reparationen, og man får kvittering for modtagelsen.

I 2018 blev alle lamper på torvene udskiftet med nye lampehoveder med energibesparende LED pærer.

Andre fejl i gårdbelysningen, for eks. manglende lys i et større område, kan også meddeles her. Der vil da ofte være tale om en sprunget sikring. Belysningen på vejene, ved skolen og på stierne hører under kommunen.

Plan over foreningens gårdbelysning kan ses her.

Affaldssortering

I løbet af juni/juli 2022 vil den nye affaldssortering blive taget i brug i foreningen. Hver husstand vil få en affaldscontainer i sin have med 2 sorteringer samt en mindre rød boks til farligt affald. Resten af affaldet skal afleveres i en af de 3 fælles affaldsøer der findes for enden af Magleby Torv og Bylaugsvænget samt midt på vejen på Ålegårdsvænget (opføres inden ordningen tages i brug).

Vandalarm mod vandskade
Man kan sikre sig mod følgeskaderne fra et utæt vandrør ved at montere en ‘vandalarm’ umiddelbart efter vandmåleren.
Der findes forskellige typer. Jeg har haft en af mærket ‘Aqua-alarm’ monteret i et år. Den virker efter hensigten og lukker automatisk for vandet efter en forud indstillet tid, hvis der er uønsket vandforbrug. Nogle forsikringsselskaber giver rabat, hvis man har en vandalarm installeret. Alarmen virker kun på brugsvandet (varmt og koldt) og ikke på centralvarme eller spildevand. 

Se mere her:

Automatisk Vandalarm