(rev. 05-03-2020)

Orientering til nye beboere 

Vores område består af 153 huse fordelt på Ålegårdsvænget, Bylaugsvænget og Maglebytorv.
Husene er fordelt på stikveje, som vi kalder torve. Husene er ens, og alle huse er pålagt en deklaration, der handler om, at det ensartede præg skal bevares, og der er derfor regler for hvilke farver, der må anvendes til træ-beskyttelse, og hvad man i det hele taget må gøre ved husene.

Deklaration og Generelle retningslinjer ligger som efterfølgende punkter. Det er en god ide lige at tjekke i ”Generelle retningslinjer”, før du sætter noget igang, og du er altid velkommen til at ringe eller skrive til det bestyrelsesmedlem, der har at gøre med bygningsrelaterede spørgsmål på ‘bygning@nordbo-dragoer.dk’

Grundejerforeningen varetager vedligeholdelsen af de udenoms fællesarealerne, mens du og dine naboer  skal sørge for vedligeholdelsen af de grønne områder på jeres eget torv. Det sker som oftest ved, at torvets beboere finder en eller flere dage, hvor de gør det i fællesskab.

Snerydning på torvet påhviler også husejerne på det enkelte torv. De skal udover at renholde eget fortov også renholde selve torvet sådan, at renovationen og andre kan færdes på torvet. Det skal ske om morgenen inden kl. 07.00, når det har sneet om natten.

Vi har i grundejerforeningen et velfungerende intranet, Borigo, hvor beboerne kan stille spørgsmål til hinanden, være fælles om interesser, invitere til events, få nyheder om foreningen, og meget mere. Det er også på Borigo, at bestyrelsen kommunikerer med beboerne. Intranettet finansieres af foreningen og koster ikke noget for den enkelte husstand. Du kan læse mere om Borigo under ‘Beboer Info’ her på siden.

Også Kabel TV varetages af Grundejerforeningen. Som beboer i Nordbo er du forpligtet til både at være medlem af Grundejerforeningen Nordbo samt at være tilsluttet vores Kabel TV. Vi har en fælles grundpakke, der leveres af YouSee. Hvis du vil have kanaler udover de, der er i grundpakken, skal du tilkøbe dem direkte hos YouSee. Der må IKKE sættes antenne eller parabol på tagene af husene (jf.
deklarationen). Kabel TV-afgiften opkræves kvartalsvis.

Kontingent og kabel-tv bidrag opkræves via betalingsservice og vi skal derfor bede om, at også du tilmelder dig til betalingsservice under debitorgruppe nr. 00001 – pbs nr. 01719750 med angivelse af dit medlemsnummer, som du kan få oplyst hos kassereren. Det er administrativt meget bøvlet for grundejerforeningen, hvis betaling ikke sker via betalingsservice og vi opkræver derfor et administrationsgebyr på kr. 100 for hver betaling, hvis du ikke er tilmeldt.

Vi er rigtig glade for vores område og håber, at du og din familie også vil trives her og være med til at bevare det som et godt, trygt og attraktivt boligområde.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen